Zebrano Styling | Get inspired, create with style

Privacy

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Office 22 – Online privacyverklaring (volgens AVG).
Deze verklaring is van kracht met ingang van 1 mei mei 2019. 

We hechten veel waarde aan uw privacy, net als aan uw vertrouwen in ons. In dit document verklaren wij hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan.

Deze verklaring is tot stand gekomen volgende de nieuwe Europese wet AVG met richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens. We kunnen deze verklaring van tijd tot tijd aanvullen met extra informatie, ge-ent op specifieke situaties.

Heeft u vragen of opmerkingen over onze werkwijze ten aanzien van het privacy beleid, neemt u dan contact op met Nathalie Blankwater via info@zebranostyling.nl

Algemeen:

Persoonlijke gegevens zijn élk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is.
Dat het om een natuurlijke persoon moet gaan, houdt in dat gegevens van overleden personen of van organisaties geen persoonsgegevens zijn.

De Europese AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) vervangt per 25 mei 2018 de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens. In vergelijk heeft u nu meer rechten om uw privacy te beschermen bij bedrijven die uw persoonsgegevens verwerken. 

Identiteit van onze organisatie:

Office 22, Mosselplaat 22, 2134 WG te Hoofddorp
E: info@zebranostyling.nl /  info@puretea-and-taste.nl / info@backoffice22.nl

M: 06-49862111
Tel: 023-5749920
KvK: 54227550
Btw: NL001980639B12
ING: NL79RABO0152 281 843

Gebruik maken van onze diensten, betekent dat u onze algemene voorwaarden en privacy-verklaring accepteert.

·        Gegevens uitwisseling vindt plaats bij elk contact. Dit kan een rechtstreeks contact zijn tussen u en ons, bijvoorbeeld fysiek (face to face), telefonisch, via e-mail, website, etc.
We kunnen ook indirect met elkaar in contact geraken, zoals via netwerkmedia als Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, etc. of zakenpartners.

·        De uitwisseling van persoonlijke gegevens met ons is bedrijfsmatig.
Wij vinden het noodzakelijk om transparante afspraken te hebben en verzamelen uw algemene persoonlijke gegevens alleen voor specifieke doeleinden en alleen als u zaken met ons wilt doen:

·        Voor het leggen van contact met u, zoals het verwerken van bestelling(en), het voeren van correspondentie met u, het verstrekken van informatie aan u,

·        In samenhang met bepaalde transactie(s),

·        Ter ondersteuning van producten of diensten die u van ons gaat afnemen / heeft afgenomen,

·        Voor marketingdoeleinden of klantentevredenheidsonderzoek, als u hiervoor toestemming heeft verleend.

·        Voor sollicitatieprocedures

·        Voor het op de persoon toespitsen van uw interactie met onze site.

·        Ter nakoming van wettelijke regelgeving en verplichtingen.

·        Voor het afhandelen van uw aanvragen, door onszelf of door anderen die bij de afhandeling betrokken zijn.

·        Incidenteel kunnen we ook via andere bronnen, zoals via samenwerkende en/of lokale partners, informatie verwerven die indirect betrekking heeft op u. Wanneer we dat doen, vragen we de desbetreffende partij te garanderen dat de informatie op een wettige manier door hen is verkregen en dat wij het recht hebben die informatie van hen te verwerven en te gebruiken.

·        De informatie die we verzamelen, rechtstreeks of indirect, kan worden samengevoegd om ons te helpen de algehele nauwkeurigheid en volledigheid ervan te verbeteren en onze contacten met u beter op u af te stemmen.

·        Handelen we een sollicitatie met u af, dan vragen wij u om 2 bijzondere persoonsgegevens. Uw BSN en uw legitimatiebewijs. Deze zijn wettelijk nodig voor de aanmelding bij de salarisadministratie, het pensioenfonds en gekoppelde verzekeringen.

·        Het kan voorkomen dat uw gegevens niet alleen door ons kunnen worden afgehandeld, maar door ons aangewezen bedrijven die bij de afhandeling betrokken zijn. Denkt u aan een externe leverancier, onze salarisadministratie of onze webhosting.Tenzij u ons verzoekt dit niet te doen, kunnen we de informatie in dossier houden.

Daarnaast vragen wij deze bedrijven te garanderen om deze informatie alleen voor de afhandeling te gebruiken en niet voor andere doeleinden. Deze garantie is of wordt vastgelegd in een partner-gebonden verwerkers overeenkomst.

Beveiliging en nauwkeurigheid van informatie: Wij beschermen uw persoonsgegevens met gehandhaafde nauwkeurigheid. Naar redelijkheid implementeert Zebrano Styling veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling.

Ook van andere schakels verlangen we dat ze dergelijke gegevens beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling. 

Retentie: Wij bewaren uw registratiegegevens zo lang uw account actief is of voor zover nodig om u diensten te verlenen. Indien u ons wilt verzoeken uw registratiegegevens niet meer te gebruiken om u diensten te verlenen, kunt u contact met ons opnemen op info@zebranostyling.nl

We zullen uw registratiegegevens bewaren en gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen, voor het oplossen van geschillen en voor het ten uitvoer brengen van onze overeenkomsten.

Als u klachten heeft over onze naleving van het bewaren van uw registratiegegevens, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen.

Wat kunt u zelf doen?

·        Geef geen informatie aan bedrijven die zij niet per se nodig hebben voor verwerking van uw persoonsgegevens.

·        Als u aan ons doorgeeft dat u niet wilt dat wij uw informatie gebruiken voor contact dat verder gaat dan het afhandelen van uw verzoek, dan zullen wij die wens respecteren.

·        Laat u voorlichten over de nieuwe AVG en uw rechten daarin.

·        U kunt het gebruik van cookies in uw browser uitschakelen en uw social medianetwerk afschermen of beveiligen.